VN Duurzaamheidsdoelen

 1. No poverty (geen armoede)

 • In zowel Nederland als Portugal volgen wij de correcte CAO m.b.t. arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Hiermee hebben we als doelstelling om een acceptabele vergoeding te betalen en onze medewerkers van een goed bestaan te kunnen voorzien.
 • We communiceren duidelijk met onze medewerkers over de rechten van de medewerkers door middel van een personeelshandboek.

2. Zero Hunger (geen honger)

 • Onze organisatie in het plaatsje Pegões is de grootste werkgever van het dorp en levert daardoor een belangrijk economische bijdrage voor veel omwonenden.
 • Onze organisatie is actief in de agrarische sector waar we technieken ontwikkelen met verschillende bedrijven om economischer en efficiënter om te gaan met planten. Deze technieken worden ook weer gebruikt in de voedselsector om met zo een laag mogelijke input zo hoog mogelijk voedsel rendement te creëren.

3. Good health and well-being (goede gezondheid en welzijn)

 • Als organisatie zijn wij MPS-SQ gecertificeerd het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen.
 • Als organisatie zijn wij MPS-GAP gecertificeerd met deze certificering voldoen wij aan de Floriculture Sustainability Initiative (FSI) eisen. voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.
 • Onze mensen die met chemische middelen werken die worden hierin getraind en kunnen medisch onderzoek laten uitvoeren. In Portugal wordt regelmatig het bloed van de medewerkers gecontroleerd.

4. Quality education (kwaliteit onderwijs)

 • Wij zijn als organisatie ingeschreven als erkend leerbedrijf bij stichting SBB (samenwerking beroepsonderwijs-bedrijfsleven), hiermee dragen we bij voor de ontwikkeling van studenten.
 • Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelingen binnen de organisatie door middel van scholing of training. Het functiehuis binnen de organisatie is zo opgezet dat dit interne ontwikkeling stimuleert.

5. Gender Equality (geslachtsgelijkheid)

 • De verdeling man/vrouw binnen de organisatie is een 60/40, er wordt geen onderscheid gemaakt in het personeelsbeleid.

6. Clean water and sanitation (schoon water en sanitaire voorzieningen)

 • Door middel van het recirculeren van water en het hebben van een gesloten systeem zijn we niet belastend voor de natuur.
 • Op alle locaties hebben wij voor iedereen gratis water/koffie/thee beschikbaar. Daarnaast zijn ook op alle locatie schone sanitaire voorziening aanwezig.

7. Affordable and clean Energy (Schone en betaalbare energie)

 • In Nederland produceren we stroom door middel van een WKK (Warmte-krachtkoppeling) dit is een aardgas gestokte generator die energie produceert op vraag. Als restproduct stoot deze generator warmte en CO2 uit wat we gebruiken in onze teelt. We hebben dus een perfect gesloten systeem waar alle restproducten worden hergebruiken.
 • In ditzelfde investeringsplan is opgenomen dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van hergebruik van energie: warmte die wordt opgewekt bij koelcel kan hergebruikt worden in kas.
 • Er ligt een investeringsplan voor Portugal klaar voor het aanschaffen van zonnepanelen dat is afgestemd op de interne behoefte van de organisatie, hiermee benutten we de natuurlijke bronnen voor het opwekken van energie.

8. Decent work and economic growth (fatsoenlijk werk en economische groei)

 • Voor alle medewerkers binnen onze organisatie hanteren we een gestandaardiseerde beoordelingscyclus zodat deze op de hoogte is van zijn ontwikkelingen en doorgroeimogelijkheden.
 • In zowel Nederland als Portugal volgen wij de correcte CAO m.b.t. arbeidsvoorwaarde voor werknemers en is er aandacht voor het menselijk welzijn.

9. Industry, Innovation and infrastructure (industie, innovatie en infrastuctuur)

 • Als organisatie werken we samen met veel onderzoeksinstituten zoals de WUR, delphy en de demokwekerij om collectieve problemen binnen de sector op te lossen.
 • We geven medewerk(st)ers de mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Als Organisatie hebben we een eigen R&D afdeling waar we onderzoeken uitvoeren omtrent verduurzaming van de organisatie en sector zoals het verminderen van chemische behandelingen.
 • Als organisatie hebben we een eigen breeding afdeling waar we nieuwe rassen ontwikkelen voor de wereldmarkt.

10. Reduced inequalities (verminderde ongelijkheden)

 • Voor zowel Nederland als Portugal hanteren we eenzelfde structuur m.b.t. het functiehuis. Dit geeft duidelijkheid en stimuleert interne groei.

11. Sustainable cities and communities (duurzame steden en gemeenschappen)

 • Voor iedereen binnen organisatie hebben we gratis Wifi beschikbaar zodat ze toegang tot het internet hebben wanneer dat nodig is.
 • Als organisatie sponsoren wij verschillende organisaties en evenementen met zowel plantmateriaal als geld.

12. Responsible production and consumption (verantwoordelijke productie en consumptie)

 • Wij zijn als bedrijf aangesloten op de OCAP leiding waar we CO2 vanuit vervuilende energie centrales gebruiken om onze planten beter te laten groeien.
 • Alle afvalstromen binnen de organisatie worden gescheiden ingeleverd zodat deze gerecycled kunnen worden.
 • Binnen de organisatie zijn we een traject gestart om plastic materialen te vervangen voor alternatieven of te kijken hoe we de huidige plastic materialen beter kunnen recyclen.

13. Climate action (klimaat acties)

 • Er wordt fors geïnvesteerd in digitalisering, een voornaam voordeel hiervan is dat de communicatie digitaal kan gebeuren en het gebruik van papier zoveel mogelijk wordt gereduceerd.
 • Op iedere locatie wordt het regenwater zoveel mogelijk opgevangen zodat we zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn en niet afhankelijk zijn van kostbaar drinkwater voor onze planten.
 • (al eerder genoemd) er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk (her)gebruik te maken van de energiebronnen door middel van zonnepanelen, WKK, recirculatie van water en hergebruik van warmte en CO2.
 • In onze teelt maken we gebruik van biologische bestrijden ter vervanging van chemische bestrijding van ziekten en plagen.

14. Life below water (leven onder water)

 • Al het water wat wij in Nederland geven aan de planten wordt 100% gerecycled zodat er geen vervuiling richting het oppervlaktewater plaatsvind.
 • Binnen de organisatie zijn we een traject gestart om plastic materialen te vervangen door alternatieven of te kijken hoe we de huidige plastic materialen beter kunnen recyclen.

15. Life on land (leven op land)

 • Wij zijn actief in agrarische sector waardoor we zorgen vergroening van de samenleving. We produceren top kwaliteit planten voor betaalbare kosten zodat iedereen de mogelijkheid zijn omgeving te vergroenen.

16. Peace, justice and strong institutions (vrede gerechtigheid en sterke instellingen)

 • Het bedrijf Sjaak van Schie BV is al een kleine 40 jaar een topspeler op de agrarische markt. Op organisatieniveau is er aandacht voor een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand in leeftijd, geslacht en dienstjaren. Dit is ook op te maken uit een hoge medewerkersloyaliteit. Het gemiddelde aantal dienstjaren is.

17. Partnerships for the goals (partners voor de doelen)

 • Momenteel loopt er een project met de Nederlandse overheid om het oppervlaktewater te verbeteren. Wij voeren metingen uit en analyseren die gezamenlijk om te kijken hoe het oppervlaktewater zich ontwikkelend.