Halfwasplanten naar binnen

We zijn momenteel volop bezig alle halfwasplanten van de Oranjepolder op te rapen. Voor de (strenge) vorstperiode moet alles binnen staan. De planten worden verdeeld over diverse locaties. Er wordt nu geraapt met blad, deze planten gaan de cel of koude kas in en enkele weken later worden ze schoongemaakt (zonder blad) en gesorteerd. De partijen worden tijdelijk opgeslagen of gaan rechtstreeks naar de klant.

abbba9eb193b3cc0218dabdf4f96b83e new1